SBPS Colos IGG

Sữa bột pha sẵn dinh dưỡng  COLOS IGG –  tăng cường miễn dịch phát triển toan diện.